Ennstal 2010

A opět Rakousko, potřetí z posledních čtyř Exodů. V této malé, ale hornaté zemi je totiľ stále co objevovat. Tentokrát to bude oblast Ennstalu, v příjemné vzdálenosti od Brna.

I přesto je odjezd od veteriny stanoven na nekřes»anských 6.00 ráno. Nedá se nic dělat, po prohýřené noci v La Botte naloľím v bydliąti za kuropění do taxíku nejen svých pár ąvestek, ale i bednu s krmivem a pitivem pro stan "O", neb jsem byl zaopatřením téhoľ po loňské úspěąné premiéře opět pověřen. Po příjezdu autobusu k tělocvičně nejenľe bryskně obsazujeme tradiční sedadla (aľ na menąí rozepři mezi Tomáąem a Filipem, kdeľe je umístěno to správné tradiční sedadlo), ale navíc Tomáą vzápětí vyloudí na ąoférovi Michalovi první plechovky Kozlíka. Ano, teprve teď Exod začíná....

Cesta přes Vídeň, Semmering a Kapfenberg ubíhá rychle. Nikomu se na zastávkách nechce moc ven, protoľe stále lehce prąí. A tak jsme v campu Forstgarten v malebném údolí řeky Enns (obr.1) někdy kolem jedné hodiny a střídáme třetí turnus. Jejich skleslé a bledé tváře vypovídají, ľe si moc sluníčka neuľili a túr zvládli jen pár. Kdoví, co čeká nás. Při letoąním způsobu léta se počasí nedá plánovat ani na půlden dopředu.

Rauchboden

Camp je malý, klidný a vlídný, obklopený skalami a horami (obr.2). Kromě nás je tam jen několik osamocených stanů, jejichľ obyvatelé, a» okudkoliv, jsou prostě v menąině. Poté, co se vąichni usadí ve stanech, Filip zjistí, ľe jeden zůstal prázdný. Okamľitě ho spolu obsazujeme, coľ je jedno z nejlepąích rozhodnutí posledních desetiletí. Bydlení ve dvou je neskutečný přepych.

Na rozdýchání si dáme malou poznávací vycházku údolím proti proudu řeky. Vyhlídková cesta (obr. 2,3) oblastí zvanou Rauchboden (památka na dobu, kdy se v milířích vyrábělo z okolních lesů dřevěné uhlí) je příjemná a zároveň je to naučná stezka, takľe kdo chce, dozví se jak vypadá borovice vejmutovka nebo jedle bělokorá.

Zanedlouho dokráčíme k vlakové zastávce Johnsbach (obr.5), po mostě překročíme řeku a na parkoviąti čekáme na autobus. Nějak nikdo neví co dál. Po chvíli vyčkávání se přesuneme k hlavní silnici, kde náą bus ovąem téľ není. Situaci zachrání jako vľdy členové skupiny A+, konkrétně její podmnoľina, stan "O", nebo» ľízeň je veliká a nedaleko je hostinec. Po několika desítkách metrů pochodu po silnici je vąe jasné. Autobus stojí před hostincem. Takľe točené nebude, ale i ta plechovka bodne.

Pondělí - 9.8. 2010
převýąení a vzdálenost zanedbatelné