Osoblaľské safari 2012

Účastníci: Abbé, Milan, Slávek a já

Hned za Třemeąnou jsme vylezli na Kobylu. Nikoliv na oře, nýbrľ na místní nejvyąąí vrchol (574 m). Byl to první a poslední vrchol tohoto čundru, bylo tedy nutno ho zapít. Kousek pod Kobylou jsme vyplaąili divokou svini. Bez následků, pouze s menąím úlekem.

Sestup z Kobyly do výběľku.

Slezské Rudoltice se blíľí a klaustrofobie roste.

Ano, ta zapadlá víska se tak opradu jmenuje.

Naątěstí otevřeno, klaustrofobie je rázem nulová.

Hlavním tématen této fotografie je úzkorozchodná ľeleznice. Ty dvě postavy jsou pouze křoví. V nedalekém lese na nás z podobného křoví vystartovalo pruhované podsvinče. Mamka ale asi byla naątěstí daleko. Sele odběhlo a my se v klidu vyspali.

Slávek plný sil.

Po příjemném vykoupání v rybníku u Bohuąova (dokonce i Milan se smočil!) si U Gerina můľeme smočit i útroby. Je to v tom vedru velmi ľádoucí.

Osoblaha - i zde ľijí lidé.

Krásný vláček, samozřejmě jedeme.

A navíc je uprostřed vlaku řazen pivní vůz! Okamľitě byl proveden detailní průzkum.

Jede jede maąinka, kouří se jí z komínka

Slečna průvodčí má kleątičky, procvikuje jízdenčičky.

Uľ nejede maąinka - ovąem pouze dočasně důvodu čekání na protijedoucí vlak.

Řazení těchto vozů do kaľdé soupravy by mělo být nařízeno zákonem.

V Liptani soupravu opouątíme...

.. a jdeme vąe zhodnotit do místní hospody U Adama.

Cestou z Liptaně do Pitárného nejdříve hoąi pozorují krávy a poté se Abbé vydá zapadajícímu slunci vstříc. Ten černý flek je on.

Místní dobří lidé pitárenątí nás nechali přenocovat v kulturním kumbále, protoľe venku lilo jak z konve. Byl hned vedle hospody, takľe bydlení s veąkerými výhodami, ovąem tvrdou podlahou.

Ráno nás místní kostelník vzal na prohlídku kostela. Vylezli jsme nejenom na kůr...

... ale i na věľ s výhledem na místní márnici.

Milý chlapík, vąude lezl bosky.

Nakonec nás vzal i pod střechu nad klenbou.

Po exkurzi vyráľíme na závěrečný úsek do Jindřichova.

Abbé byl zase jednou rychlý a tak na nás čeká u potoka v Arnultovicích kouříce dýmku a debatujíce s raky.

Třeba s tímhle, ale měl tam i kamarády.

V Jindřichově jsme navątívili hned dvě hospody, protoľe v první nevařili. Já pak zamířil k domovu, hoąi si čundr jeątě o jeden den protáhlí. Prý je v noci něco skoro seľralo. Aby ne, to se na safari stává.Čtvrtek 4.7. 2012: Třemeąná ve Slezsku - Kobyla - Bučávka - Slezské Rudoltice (12 km)

Pátek 5.7. 2012: Dolní Povelice - Bohuąov - Osoblaha - vlakem Liptaň - Pitárné (nocleh v místním kulturním zařízení) (15 km)

Sobota 6.7. 2012: Arnultovice - Jindřichov ve Slezsku (9 km)