Čundr Berounka 2007 (nahoru a doleva)

Učastníci: Abbé, Milan, Slávek a já

Cesta přes Prahu aľ do Zdic je dlouhá, proto se Slávek důkladně zaopatřil.

Ve Zdicích jsme sice dobře pojedli v restauraci U Zímů, hned za humny nás ale přepadl straąný hlad. A v tom okamľiku Abbé vytáhl salám...

Nedaleko Broum jsem prokázal své navígátorské a orientační schopnosti. Zastavila u nás dáma v nouzi a obrátila se na toho nejdůvěryhodnějąího z nás. To jest na mě. A dotázala se, jak se dostane do Skryjí, ľe uľ tam bloudí autem kdovíjak dlouho. Uklidnil jsem ji tím, ľe jsem vytáhl mapu. "Jo milá paní, teď jsme tady. A vy musíte nahoru a doleva". Paní radostně odfrčela a my ąli dál. Po krátké chvíli jsme narazili na značku, která tam vůbec neměla být. A tak jsem zjistil, ľe jsem paní poslal někam úplně jinam a předpokládám, ľe ona mne potom taky někam poslala.

Onu historku jsem potom musel celý večer znovu a znovu vysvětlovat.

Ráno v plné síle vyráľíme směr Skryje a Berounka.

Vypadá to na první pohled poněkud nechutně, ale ve skutečnosti Milan pouze poskytuje Abbému závětří k zapálení dýmky.

Konečně jsme ve Skryjích, vyprahlí jak trosečníci.

Naątěstí měli v restauraci ©indler otevřeno.

Berounka

Známý hostinec U Rozvědčíka jsme samozřejmě nemohli minout. Ovąem nevábným prostředím uvnitř jsme byli poněkud zklamáni.

V lese nedaleko Nezabudic jsme naąli docela dobré nocleľiątě.

Spalo se tam opravdu dobře.

Na cestě na Křivoklát.

Jeątě před výstupem ku hradu bylo nutno načerpat síly v hotelu Sýkora.

Bylo mi nějak ąoufl a tak jsem to zkusil zachránit netradičně kafem.

Křivoklát

Po dlouhém pochodu mimo jakoukoliv civilizaci a následném občerstvení v zahulené hospodě v Novém Jáchymově jsme nalezli nocleh v nedalekém lese.

®elezniční zastávka v Niľboru byla naąí konečnou stanicí.

Závěrečný obídek na náměstí v Berouně. A pak uľ jen na nádraľí a domů.Trasa:
5.7.2007 - Zdice - Kníľkovice - Kublov - Broumy
6.7.2007 - Skryje - U Rozvědčíka - Nezabudice
7.7.2007 - Křivoklát - Roztoky - Nový Jáchymov
8.7.2007 - Niľbor
Celkem asi 60km