Kaisergebirge 2014

Hned zpočátku nutno říct, ľe tak blbý Exod jsem jeątě nezaľil. Nejen díky opravdu hnusnému počasí a nepochopitelnému výběru místa pro stanování prvním turnusem na neodvodněné bývalé pastvině, ale předevąím díky mé rapidně upadající kondici.

A přitom vąe začalo jako vľdy optimisticky včetně setkání v předodjezdové hospodě, kde jsme se sice shodli na tom, ľe předpověď na následující týden je opravdu mizerná, ale nám, čtvrtému turnusu zatím počasí vľdy vyąlo, tak to určitě ani tentokrát nebude tak ľhavé. Lépe řečeno vlhké.

Menąí problém nastal při odjezdu od veteriny druhý den ráno, kdy jsem zjistil, ľe jsem doma nechal mobil. A tak poprvé v historii Exodu autobus opouątěl Brno přes ®idenice, kde na křiľovatce trochu přibrzdil a Lucka mi ho podala. Zbytek cesty proběhl bez incidentů, počasí hezké a piva dosti.

Vzhledem k menąímu počtu účastníků jsem vyfasoval stan sám pro sebe, hned naproti Tomáąovi a Drahuące. Jenom ten terén mi připadal na kemp podivný, vąude vykopané járky, stany sice suché, ale poněkud zatuchlé. Také poznámky odjíľdějícího turnusu, ľe aľ začne prąet, tak teprve uvidíme, nevyzněly přílią optimisticky. Ale zatím bylo hezky a druhý den taky mělo být. Debata u vína se nepřekvapivě protáhla aľ za půlnoc.

Sobota - 10.8. 2014