Podkrkonoąí aneb Krákora 2013

Účastníci: Milan, Slávek a já

Zámeček Bischofstein s hospodou, kde jsme dobře pojedli, popili a Milan usnul. Naątestí se pak probudil a mohli jsme jít dál.

Vąudypřítomné skály.

V lesíku na sestupu do Janovic jsme byli přepadeni stádem koní. Obsadili zelenou turistickou značku v délce asi 50m, takľe jsme je museli obcházet. Jeden z nich svolil, ľe se s ním můľeme vyfotit.

Slávek na Janovicemi věątí, ľe se blíľíme k hospodě. Není to sloľitá věątba, kdyľ je hospoda na dohled.

Hospůdka U Tyąerů v Janovicích je příjemné zjevení. Domácí kuchyně, veselá obsluha a pivo za ceny, které uľ neznáme. Na dotaz, jestli chceme Krákoru jenom tupě zíráme, aľ nám pan hostinský vysvětlí, ľe tím myslí Krakonoąe. Samozřejmě chceme Krákoru. Kdo by nechtěl dvanáctku za 17 Kč. Lupnu 4 Krákory, nějakou tu večeři a jdeme spát. Usteleme si v lesíku nad Janovicemi nedaleko červené značky.

Druhý den projdeme celý hřeben jménem Závora, přičemľ aľ do okamľiku, kdy dorazíme na serpentiny nad Chvalčí, vůbec netuąíme, kde jsme.

Ve Chvalči je otevřený obchod, kde mimo jiné točí i pivo.

Desítka za 16 Kč, za to v Brně není ani malá osmička.

Přesuneme se do restaurace u koupaliątě, kde výborně vaří. Dám si 4 Krákory 12 a můľeme jít dál.

Anděl nám k tomu ľehná, protoľe teď to bude kus bez hospody.

Jedno z mála povyraľení na cestě po silnici je ľelezniční přejezd.

Daląí povyraľení je prudký výstup z Petříkovic ke studánce Pod Janským vrchem. Po neobvyklém osvěľení vodou následuje daląí prudký výstup ke Krausově vyhlídce.

Jednosměrné výhledy na Adrąpaąsko-teplické skály v dáli a Chvaleč hluboko pod námi.

Na Jánský vrch (697 m) je to uľ jen do mírného kopce a pak uľ cesta vede dolů. V Rybníčku nám místní poradí a» nejdeme po značce, protoľe je zarostlá kopřivami. Jelikoľ vzpomínka na Landątejn 1998 je stále ľivá, jdeme oklikou po nekonečné asfaltce.

Jediná hospoda v Bernarticích je sice zahulená potyka, ale mají dobrou tlačenku a ani Krákora 12 za 17 není k zahození. Dám 3.

Slunce zapadá pod bernartickým viaduktem a není čas na lelkování. Po menąím bloudění a zrychleném pochodu najdeme útočiątě aľ nedaleko daląího viaduktu u Křenova.

Ráno nám Milan oznamuje, ľe dojde uľ jen do ®acléře a pojede domů, nebo» je znaven.

®acléř - malebné náměstí bez otevřené hospody.

Na rozloučenou s Milanem poľijeme něco lahváčů. Aspoň něco.

Se Slávkem se pak vydáme na Rýchory a hned za ®aclíkem se vzájemně ztratíme. Hledání pomocí mobilní techniky je zdlouhavé, ale nakonec úspěąné. Příjemný výstup následně rychle ubíhá.

Rýchorská bouda na dohled.

Na chatrči si kromě 2 Krákorů dám i klobásku.

Přesně vypočítaný sestup do Horního Marąova i s překonáváním následků přívalových deą»ů nevede k chycení plánovaného autobusu, nebo» ten jede o něco dříve, neľ mu ukládá jízdní řád. Nedá se nic dělat, musíme zase do hospody. V penzionu Kneifel uľ nemají Krákoru, nýbrľ Svijany, coľ ale ničemu nevadí. S přestupy ve Svobodě nad Úpou, Trutnově, Hradci a Pardubicích (nádr. hosp.) se dostáváme bez obtíľí domů.Pátek 5.7. 2013: Teplice nad Metují - Bischofstein - Janovice (nocleh v lese Za Hájenkou) (11 km)

Sobota 6.7. 2013: hřeben Závora - Chvaleč - Petříkovice - Krausova vyhlídka - Jánský vrch (697 m) - Rybníček - Bernartice - Křenov (nocleh v lese nedaleko viaduktu) (20 km)

Neděle 7.7. 2013: Křenov - ®acléř - Vizov - Rýchorská bouda - Horní Marąov (13 km)