GRINDELWALD

Bohužel opět prší, takže jedeme v 8.30 do Grindelwaldu a po příjezdu odcházíme na lehkou vycházku kolem umělé ledovcové jeskyně a po úbočí pod vrcholem Mettenbergu stoupáme k soutěsce Lütschinenschlucht, kterou překračujeme v úctyhodné výšce po mostě. Sestoupíme ke vchodu do soutěsky a za mírný poplatek se dostáváme dovnitř. Místy je hluboká až 300 m a vytvářela se miliony let. Od soutěsky jdeme už v dešti k autobusu, který nás odváží na prohlídku Interlakenu.

Pondělí 27.7.1998